Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

 

TAX WILL ADD $15,000 TO PRICE OF AVERAGE CITY APARTMENT

A new tax on foreigners buying property in Victoria will add about $15,000 to the price of an average city apartment, the state government has revealed as it defends the extra stamp duty fee in the face of industry unrest. The government has come under furious pressure from the property sector worried the fresh fee will deter offshore buyers and drive away investors to other states. See more…

MID-AUTUMN MELBOURNE MARKET GOING STRONG: WAKELIN

Auction clearance rates are consistently tracking in the high 70s and low 80s and in other words, very few properties are failing to sell under the hammer. Typically, most of the rest are sold within a few days of the auction date. Property prices are rising in Melbourne and are probably 3% to 5% higher than they were at the beginning of the year. This is off the back of strong growth of between 8% to 10% in 2014, according to one property expert. See more…

GLEN WAVERLEY, BALWYN, BALWYN NORTH AND BOX HILL POPULAR WITH CHINESE BUYERS ON MYFUN.COM

MELBOURNE’S eastern suburbs have dominated inquiries on an Australian property website that is largely pitched to foreign investors and is presented in Mandarin Chinese. Properties are offered on the myfun.com site from around Australia but the majority of suburbs asked about by Chinese buyers are in Melbourne. Melbourne was the most inquired about suburb or district, followed by Sydney, Adelaide, Brisbane city, Glen Waverley, Perth, Balwyn, Carnegie, Balwyn North, Box Hill, Chippendale (NSW) and Mulgrave last year.The figures relate to inquiries made to real estate agents from Chinese Mandarin-speaking potential buyers with agents, not just online searches or website hits. See more…

[13.05.2015]
The RBA has today released details, under freedom of information, showing exactly why staffers are concerned about investor lending in the home loan market.
They have two primary concerns: Macroeconomic and Concentration risks. Here’s what Kylie Stewart and Vanessa Rayner wrote about these risks in a document marked “Highly Restricted” on September 26 2014. See more
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında görkəmli Azərbaycan alimi, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş geniş ədəbiyyat sərgisi təşkil olundu. Sərgini giriş sözü ilə açan AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru filologiya elmləri doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli xalqımızın böyük zəka və fövqəl istedad sahiblərindən biri olan tanınmış ədəbiyyatşünas, şərqşünas, tərcüməçi, tənqidçi, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın həyatından, zəngin elmi-pedaqoji və təşkilatçılıq fəaliyyətindən geniş bəhs etdi. A.Əliyeva-Kəngərli alimin Azərbaycan şərqşünaslıq elminin və elmi məktəbinin formalaşmasında və inkişaf etdirilməsində müstəsna rolunun, xüsusilə ərəbşünaslığın, ərəb ədəbiyyatının geniş tədqiqatlara cəlb edilərək fundamental ümumiləşdirilmələr aparılmasında əvəzsiz xidmətlərinin olduğunu və fəaliyyət epoxasının maraqlı məqamlarını dilə gətirdi.
ətraflı…
Mərkəzi Elmi Kitabxana xarici ölkə ali təhsil ocaqları və kitabxanaları ilə əlaqələr quraraq kitab fondunu zənginləşdirməklə yanaşı, həmçinin xaricdən gələn elm adamları, yazar və aydınlarla da görüşlər keçirir. Bu görüşlərin davamı olaraq Mərkəzi Elmi Kitabxananın növbəti qonağı İran İslam Respublikasından gəlmiş elm adamı Həsən Raşidi idi. Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru, filologiya elmləri doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli ilə görüşən Həsən Raşidi qarşılıqlı elmi fikir mübadiləsi aparmış, Kitabxana ilə tanış olmuş və kitablarını hədiyyə etmişdir.
Xatırladaq ki, Həsən Raşidi 1954-cü ildə Ərdəbil əyalətinin Muğan bölgəsində anadan olub. “Varlıq”, “Fuk Azadi gündəliyi”, Nəvid Azərbaycan”, “Yarpaq”, “Dilmanc” və s. kimi dərgilərdə 150-dən çox məqaləsi dərc edilmişdir. H.Raşidi həmçinin “Dilimizin sadəliyi qrammeri” adlı kitab çap etdirərək yaşadığı Kərəc şəhərində ana dilində kurslar açmaqla dilimzə böyük xidmətlər göstərmişdir. Yazarın “Kimlik böhranı” və “Türklər” əsərləri oxucular tərəfindən müsbət qarşılandığından dəfələrlə çap edilmişdir.

Bugünlərdə Mərkəzi Elmi Kitabxananın Elmi katibi Qutiyera Cəfərovanın 50 yaşı tamam oldu. Bu münasibətlə onu Kitabxananın direktoru, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli təbrik etdi. Onun kitabxana kollektivi adından Q.Cəfərofaya ünvanlanmış təbrik məktubunun mətnini diqqətinizə çatdırırıq.
Hörmətli Qutiyera xanım !
Sizi – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Elmi katibini 50 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik!
50 illik mənalı ömrün 30 ilini Azərbaycan elminə, onun informasiya təminatının həyata keçirilməsinə həsr etmiş ziyalı xanım ən böyük hörmətə layiqdir. Ciddi xarakteriniz, dərin və məzmunlu savadınız, vətənpərvərliyiniz və dövlətə sədaqətinizlə Siz belə böyük hörmət və nüfuz qazanmısınız.
Sizin elmi və işgüzar fəaliyyətiniz sabit olaraq Mərkəzi Elmi Kitabxana ilə bağlıdır. Burada əvvəlcə kitabxanaçı, sonra isə elmi katib vəzifəsinə qədər yüksəlmisiniz. Siz 1989-cu ildən bu günə qədər Mərkəzi Elmi Kitabxananın elmi katibi vəzifəsində çalışmaqla Kitabxananın elmi-tədqiqat fəaliyyətinin təşkilində və Azərbaycanda yüksəkixtisaslı kitabxanaşünas kadrların hazırlanmasında müstəsna rol oynamısınız. Sizin fəaliyyətiniz hər zaman Kitabxananın həyatı ilə, onun qarşısında duran böyük vəzifələrlə bağlı olmuşdur. Siz milli kitabxanaşünaslığımızın təkmilləşməsi və inkişafının elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsinə və inkişafına öz töhfələrinizi vermisiniz.
Uzun illər apardığınız çoxsaylı elmi tədqiqatlarınız, yüksək peşəkarlığınız, geniş dünyagörüşünüz, coxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətiniz, müəllifi olduğunuz vəsaitlər, metodik materiallar və biblioqrafik göstəricilər ciddi əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, cəmiyyətimizin formalaşmasında, Azərbaycan xalqının, xüsusilə gəncliyinin intellektual potensialının yüksəldilməsində və yetişməsində önəmli yer tutur.
Sizi bir daha yubiley münasibətilə təbrik edir, Sizə möhkəm can sağlığı və gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar qazanmağı arzu edirik!

Universitetin kimya fakültəsinin professoru Tatyana Boqatova ilə Kitabxanın direktoru, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin iş otağında səmimi qəbuldan və söhbətdən sonra qonaq Moskvanın “Yanus-K” nəşriyyatında 2013-cü ildə çap olunmuş“Женщины – химики: биографический портрет, вклад в образование и науку, признание” (“Kimyaçı qadınlar: bioqrafik portret, elm və təhsilə töhfə, etiraf”)kitabını kitabxananın direktoruna təqdim etdi.
Hədiyyəyə görə minnətdarlığına bildirən A.Əliyeva-Kəngərli rusiyalı qonağa Kitabxananın nəşri olan kitabları hədiyyə etdi və “növbəti nəşrdə Azərbaycanın kimyaçı qadın alimləri haqqında məlumatın olmasını arzu edərdik” – deyə, istəyini qonağa çatdırdı.
Kitabxanan direktoru, Aybəniz Əliyeva-Kəngərli tərəfindən səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən Tatyana Boqatova, növbəti nəşrlərdə Azərbaycanın kimyaçı qadınları haqqında məlumat verməyə çalışacaqlarını söylədi.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Mərkəzi Elmi Kitabxananın direktoru, filologiya elmləri doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli həmin günün mahiyyətindən bəhs etmişdir: ““Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın tanınmış neft şirkətləri arasında sazişin imzalanmasının 20-ci ildönümü tamam olur”.
A.Əliyeva-Kəngərli, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının təməli olan neft strategiyasını hazırlamaqla dünyanın siyasi xəritəsinə, enerji coğrafiyasına yeni istiqamətlər bəxş edən Heydər Əliyev dühası ölkə iqtisadiyyatının qısa vaxtda dünya birliyinə inteqrasiyasına nail olunmasından danışdı. Həmçinin, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə bağlı o zaman bəzi Qərb dövlətləri ilə aparılan danışıqların uğurla nəticələnəcəyinə şübhə ilə yanaşanlar bir daha Heydər Əliyev zəkası qarşısında gücsüzlüklərini hiss etdilər və məhz bu tarixi addımla müstəqilliyini bir daha sübut edən Azərbaycan öz sərvətlərinə tam sahib olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdiyini vurğuladı.
Tədbir iştirakçıları “Əsrin müqaviləsi”nin 20-ci ildönümünə həsr edilmiş sərgi ilə yaxından tanış olmuşlar. “Xəzər və onun sahillərinin ekologiyası”, “Bakı nefti Böyük Vətən müharibəsi illərində”, “Azərbaycan neft milyonçuları”, “Azərbaycan neft sənayesi üzrə tanınmış adamlar” və s. bölmələr üzrə sərgilənən ədəbiyyat sırasında “XXI əsrə sülh körpüsü”, “Birlikdə yeni əsrə doğru”, “Heydər Əliyev Azərbaycan neft siyasətində”, “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildiyi, “Heydər Əliyevin neft strategiyası”, “Azərbaycan neft və qaz sənayesi astanasında” və s. kitabların adını çəkmək olar. Həmçinin sərgidə neft sahəsini əks etdirən Azərbaycan, rus, Qərbi Avopa və Şərq dillərində 300-dən çox ədəbiyyat, sənədlər, fotoşəkillər, videomateriallar, virtual görüntülər də nümayiş etdirilmişdir.
Sərgi, Mərkəzi Elmi Kitabxanın Sərgi zalında 15 gün müddətində davam edəcəkdir.